La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha tret a licitació la gestió de l’Alberg d’Animals Mancomunat ubicat en Muro. Les entitats interessades ja poden presentar-se al procediment de contractació per a la prestació i desenvolupament del servei.

Les obres de l’alberg estan completades, i el dilluns començarà la instal·lació fotovoltaica aïllada que proporcionarà el subministrament elèctric de forma autònoma i amb energies renovables. Paral·lelament, s’està tramitant la llicència d’activitat, que inclou la declaració de nucli zoològic.

D’aquesta manera, l’obertura de l’alberg d’animals, un dels grans projectes de la Mancomunitat i un dels més demandats per la societat, es troba cada vegada més a prop.

Els plecs de clàusules administratives i prestacions tècniques estan publicats en el Perfil del Contractant de la seu electrònica de la Mancomunitat des del dos de maig. Les entitats interessades poden presentar les seues propostes en el termini de quinze dies hàbils a contar des de la publicació de l’oferta i els plecs.