Aquesta app és propietat de La Mancomunitat de L’Alcoià-Comtat i recull la informació necessària per al normal funcionament de la nostra activitat. En cap cas recull informació personal que no estiga relacionada amb l’activitat desenvolupada. Per a procedir al registre, accés i posterior ús de l’App, l’usuari haurà de facilitar, de manera voluntària, dades de caràcter personal (essencialment, identificatius i de contacte), i dades curriculars per a la cerca d’ocupació, els quals seran incorporats a suports automatitzats titularitat de l’empresa.

Les dades

 • CIF/NIF: P0300075I
 • Domicili: C/ Sant Mateu, 3 (Ed. Àgora), 03801 Alcoi
 • Lloc web: https://lamancomunitat.org/

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte:

 • Telèfon: 965549354
 • Correu electrònic: adl@lamancomunitat.org
 • Formulari de contacte en el lloc web.

La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i si és el cas, eliminació de les dades proporcionades pels usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l’App, mantindre la relació de prestació de serveis i/o comercial amb l’usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora de serveis.

La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i si és el cas, eliminació de les dades proporcionades pels usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l’App, mantindre la relació de prestació de serveis i/o comercial amb l’usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora de serveis.

L’App ha sigut desenvolupada per:

 • Synectia Software S.L.
 • CIF: B54805072.
 • Domicili: Carrer Sant Tomás, 2 Planta 3 – Oficina 15 – 03801 Alcoi, Alacant.
 • info@synectia.com

1. Sobre l’Accés, Recol·lecció, Ús de Dades de l’Usuari

“En la nostra App d’ocupació, estem compromesos amb la transparència i la protecció de la privacitat dels nostres usuaris. Accedim, recollim, utilitzem i compartim dades personals i sensibles dels següents modes:

 • Tipus de Dades Recollides: Recollim informació personal com a nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, curriculum vitae, historial laboral i preferències d’ocupació. A més, recopilem dades sensibles que poden incloure informació sobre l’estat d’ocupació o educació.
 • Ús de les Dades: Utilitzem aquestes dades per a facilitar la cerca d’ocupació i connectar als candidats amb possibles ocupadors. Això inclou l’ús d’informació per a millorar la rellevància de les ofertes de treball, notificacions sobre oportunitats laborals i per a l’enviament de consells de carrera.
 • Compartició de Dades: Només compartim les dades personals i sensibles amb els ocupadors registrats en la nostra plataforma que coincidisquen amb les preferències i qualificacions dels usuaris. No compartim informació personal amb tercers per a fins de màrqueting sense consentiment explícit.
 • Procediments de Maneig Segur: Adoptem mesures de seguretat robustes per a protegir les dades personals i sensibles contra l’accés no autoritzat, l’alteració, la divulgació o la destrucció. Això inclou l’ús d’encriptació, *firewalls i protocols de seguretat de la informació.”

2. Procediments de Maneig Segur de Dades Personals i Sensibles

“Apliquem mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que si és el cas inclou, entre altres:

 • Encriptació de Dades: Totes les dades sensibles s’encripten durant la seua transmissió i mentre s’emmagatzemen en els nostres servidors.
 • Control d’Accés: Limitem l’accés a les dades personals únicament a empleats i contractistes que necessiten conéixer aquesta informació per a processar-la en el nostre nom, i que estan subjectes a estrictes obligacions de confidencialitat.
 • Auditories de Seguretat: Realitzem auditories de seguretat regularment per a identificar i remeiar possibles vulnerabilitats.”

3. Política de Retenció i Eliminació de Dades del Desenvolupador

Les dades personals recaptades s’usaran exclusivament per al funcionament del servei. En tot cas seran gestionats sota el compliment de la legislació vigent quant a Protecció de Dades Personals.

Responsable: *Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

Domicili social: C/ Sant Mateu, 3 (Ed. *Àgora), 03801 Alcoi. Telèfon: 965549354, email: info@lamancomunitat.org

Número d’identificació fiscal: P0300075I.

Delegat de protecció de dades (*DPD): Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, (d’ara en avant *DPD), enviant un correu electrònic a dpd@lamancomunitat.org. o dirigint-se a l’adreça postal assenyalada.

Finalitat: Crear i gestionar les teues credencials d’accés a l’APP i les prestació de serveis de cerca d’ocupació.

Legitimació: Consentiment de l’interessat (article 6.1.a RGPD), així com missió realitzada en interés públic (article 6.1.e RGPD)

Destinataris: No se cediran les dades a terceres entitats, excepte obligació legal.

Termini de conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades; o, fins que sol·licites la seua supressió i desitges, per tant, deixar d’operar a través del present canal.

Retenció de Dades: Retenim les dades personals i sensibles per un període màxim de 2 anys per a fins històrics i legals. Aquest període ens permet complir amb les nostres obligacions legals i resoldre possibles disputes.

Eliminació de Dades: Després de transcorreguts 2 anys, procedim a eliminar o anonimitzar de manera segura tota informació personal i sensible, assegurant que no puga ser recuperada ni utilitzada.

Quins són els teus drets de protecció de dades:

Accés: consultar les seues dades personals objecte de tractament per part de la Mancomunitat.

Rectificació: sol·licitar la modificació de les seues dades personals quan siguen inexactes.

Supressió: sol·licitar la supressió de les seues dades personals.

Oposició: sol·licitar que no es tracten les seues dades per a determinades finalitats.

A no ser objecte d’una decisió automatitzada.

Limitació del seu tractament.

Pot exercitar aquests drets en qualsevol moment, de manera gratuïta, acreditant la seua identitat, dirigint-se per escrit (assumpte LOPD, Drets) a la Unitat de Protecció de Dades, C/ Sant Mateu, 3 (Ed. Àgora), 03801 Alcoi, enviant un correu electrònic adl@lamancomunitat.org.

Pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en vigor sobre protecció de dades personals de les persones físiques, https://www.aepd.es/.

L’enviament de les dades suposa l’acceptació expressa per a la realització dels anteriors tractaments de dades. És imprescindible emplenar totes les dades requerides per a poder gestionar la teua sol·licitud.

4. Legislació aplicable i disputes

Els presents Termes i Condicions del Servei es regiran per la legislació espanyola.

Així mateix, els Usuaris accepten expressament que la resolució de qualsevol controvèrsia que poguera sorgir, respecte a la seua validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a quantes qüestions pogueren suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei de l’APP, dels seus serveis, continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’ací establit.

Constitueix aquest document l’expressió completa i íntegra de l’acord entre Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, i l’Usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagen existit prèviament entre tots dos.