Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat

 

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat és una agrupació de municipis que sumen esforços per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques.

En l’actualitat són 15 els municipis que la composen: Agres, Alcoi, Alcoleja, Alcosser de Planes, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, l’Orxa, Millena i Muro.

municipis mancomunitat alcoià comtat

 

VALORS I EIXOS PRINCIPALS

Els principis ètics i valors que ens orienten són:

 • Vocació de servei públic.
 • Consciència de gestió responsable i eficient dels recursos.
 • Capacitat per anticipar-se i adaptar-se als canvis.
 • Proximitat als usuaris.
 • Promoure la col·laboració amb altres institucions públiques i privades.
 • Capacitat de motivar i implicar a les persones que la integren per a treballar amb un objectiu comú.
 • Implicar-se en la millora contínua dels serveis públics.

Per tal de millorar els serveis dels quals gaudeixen els ciutadans a les comarques, la Mancomunitat treballa sobre els següents eixos principals:

 • Dinamització de l’activitat econòmica.
 • Promoció de la cultura.
 • Foment de l’educació i la formació.
 • Economia desenvolupada pel turisme.
 • Conservació i polítiques mediambientals.
 • Insfraestructures i comunicacions.

Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis que la composen i les subvencions de diferents organismes públics.

GOVERN I ADMINISTRACIÓ

El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors de cada ajuntament). La Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Govern i diverses comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la Mancomunitat.

En l’actualitat, la composició de la Junta de Govern és la següent:

President:

En BLAS CALBO FERRÁNDIZ

Vocals:

En JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN

En JOSEP SEMPERE I CASTELLÓ

Na Mª EUGENIA MIGUEL ANDUIX

En GABRIEL TOMÁS SALVADOR

Na LUCÍA CAPABLANCA FRANCÉS

El Plenari l’integren:

En JOSEP MANEL GRANCÉS REIG, Alcalde d’Agres

En RAFAEL SANJUÁN FERNÁNDEZ, Regidor d’Agres

N’ANTONIO FRANCÉS PÉREZ, Alcalde d’Alcoi.

En JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN, Regidor d’Alcoi.

En FRANCISCO MIGUEL FENOLLAR IVÁÑEZ, Alcalde d’Alcoleja.

En JESÚS CUENCA RUBIO, Regidor d’Alcoleja.

Na LUCÍA CAPABLANCA FRANCÉS, Alcaldessa d’Alcosser de Planes.

Na JÚLIA SILVESTRE TORREGROSA, Regidora d’Alcosser de Planes.

N’ ANTONIO CLOQUELL TUDELA, Alcalde d’Alfafara.

En CARLOS SANZ VICEDO, Regidor d’Alfafara.

En JOSEP SEMPERE i CASTELLÓ, Alcalde de Banyeres de Mariola.

Na ESTER GLORIA REVERT HERRERA,  Regidora de Banyeres de Mariola.

En FERNANDO SEMPERE HUERTAS, Regidor de Banyeres de Mariola.

En MIQUEL ÀNGEL SANCHIS JORDÀ, Alcalde de Beniarrés.

En JUAN JOSÉ TOMÁS LÓPEZ, Regidor de Beniarrés.

En CARLOS MONTAVA MOLTÓ, Alcalde de Benimarfull.

En FRANCISCO JAVIER SANCHIS CERVERA, Regidor de Benimarfull.

Na MIREIA ESTEPA OLCINA, Alcaldessa de Cocentaina.

Na Mª EUGENIA MIGUEL ANDUIX, Regidora de Cocentaina.

En AGUSTÍN MARTÍNEZ TORREGROSA, Alcalde de Gaianes.

En SALVADOR SENDRA MARTÍNEZ, Regidor de Gaianes.

En BLAS CALBO FERRÁNDIZ, Aldalde de Gorga.

Na Mª ISABEL DOMÉNECH BROTONS, Regidora de Gorga.

En FRANCISCO JAIME PASCUAL PASCUAL, Alcalde de l’Alqueria d’Asnar.

N’ANDREU RIPOLL I GRAU, Regidor de L’Alqueria d’Asnar.

En JUAN PABLO PINAR MAS, Alcalde de l’Orxa.

N’ARNALDO DUEÑAS CRESPO, Regidor de l’Orxa.

En CÉSAR GARCÍA BONET, Alcalde de Millena.

En JOSE ANTONIO ALÓS MIRA, Regidor de Millena.

En GABRIEL TOMÁS SALVADOR, Alcalde de Muro.

N’ÁNGEL MOLLÁ BELVIS, Regidor de Muro.

 

 

NORMATIVA

TRESORERIA