Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat

 

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat és una agrupació de municipis que sumen esforços per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques.

En l’actualitat són 15 els municipis que la composen: Agres, Alcoi, Alcoleja, Alcosser de Planes, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, l’Orxa, Millena i Muro.

municipis mancomunitat alcoià comtat

 

VALORS I EIXOS PRINCIPALS

Els principis ètics i valors que ens orienten són:

 • Vocació de servei públic.
 • Consciència de gestió responsable i eficient dels recursos.
 • Capacitat per anticipar-se i adaptar-se als canvis.
 • Proximitat als usuaris.
 • Promoure la col·laboració amb altres institucions públiques i privades.
 • Capacitat de motivar i implicar a les persones que la integren per a treballar amb un objectiu comú.
 • Implicar-se en la millora contínua dels serveis públics.

Per tal de millorar els serveis dels quals gaudeixen els ciutadans a les comarques, la Mancomunitat treballa sobre els següents eixos principals:

 • Dinamització de l’activitat econòmica.
 • Promoció de la cultura.
 • Foment de l’educació i la formació.
 • Economia desenvolupada pel turisme.
 • Conservació i polítiques mediambientals.
 • Insfraestructures i comunicacions.

Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis que la composen i les subvencions de diferents organismes públics.

GOVERN I ADMINISTRACIÓ

El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors de cada ajuntament). La Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Govern i diverses comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la Mancomunitat.

En l’actualitat, la composició de la Junta de Govern és la següent:

En MANOLO GOMICIA GIMÉNEZ (President)

En JOSEP SEMPERE I CASTELLÓ, Alcalde Banyeres de Mariola. (Vicepresident 1r)

Na MARIONA CARBONELL PASCUAL, Regidora de Cocentaina. (Vicepresidenta 2a)

N’AGUSTÍN MARTÍNEZ TORREGROSA, Alcalde de Gaianes.

Na JACQUELINE CERDÀ GARCIA, Alcaldessa de Muro.

En FRANCESC JAUME PASCUAL PASCUAL, Alcalde de l’Alqueria d’Asnar.

 

El plenari, a més dels membres de la Junta de Govern, l’integren els següents vocals:

En JOSEP MANEL GRANCÉS REIG, Alcalde d’Agres

N’ÁNGELES FERRI REIG, Regidora d’Agres

N’ANTONIO FRANCÉS PÉREZ, Alcalde d’Alcoi.

En FRANCISCO MIGUEL FENOLLAR IVÁÑEZ, Alcalde d’Alcoleja.

En JESÚS CUENCA RUBIO, Regidor d’Alcoleja.

Na RAQUEL VICEDO VICEDO, Alcaldessa d’Alfafara.

Na PATRICIA GONZÁLEZ SATORRES, Regidora d’Alfafara.

En FERNANDO SEMPERE HUERTAS, Regidor de Banyeres de Mariola.

En CARLOS MONTAVA MOLTÓ, Alcalde de Benimarfull.

En FRANCISCO JAVIER SANCHIS CERVERA, Regidor de Benimarfull.

Na MIREIA ESTEPA OLCINA, Alcaldessa de Cocentaina.

En SALVADOR SENDRA MARTÍNEZ, Regidor de Gaianes.

En BLAS CALBO FERRÁNDIZ, Alcalde de Gorga.

En RAÚL SORIANO BERENGUER, Regidor de Gorga.

En MIGUEL VIDAL MIRA, Regidor de L’Alqueria d’Asnar.

En CÉSAR GARCÍA BONET, Alcalde de Millena.

En JOSEP ANTONIO ALÓS MIRA, Regidor de Millena.

En FRANCESC RAMON VALLS PASCUAL, Regidor de Muro.

N’ARNALDO DUEÑAS CRESPO, Alcalde de L’Orxa.

En FRANCISCO B. SELLÉS SANCHIS, Alcalde de Beniarrés.

En JUAN JOSÉ TOMÁS LÓPEZ, Regidor de Beniarrés.

 

 

NORMATIVA

TRESORERIA