Novaterra és un servei que treballa per la integració sociolaboral de col·lectius en situació o risc d’exclusió social, mitjançant accions formatives, programes d’intermediació laboral i activitats per a la promoció de l’ocupació. Compta amb la seua seu en l’Àgora d’Alcoi però també es trasllada periòdicament a Muro i Banyeres de Mariola.

L’objectiu del servei és aconseguir la igualtat d’oportunitats, treballant amb persones desocupades, derivades d’altres organismes, com Serveis Socials o Agències de Desenvolupament Local, per tal d’assessorar-les, formar-les i millorar la seua ocupabilitat. També s’intermèdia amb les empreses de la zona per elaborar conjuntament models d’inserció laboral adreçats als col·lectius més vulnerables.

En 2018, Novaterra va atendre a més de 100 persones i va aconseguir més de 50 insercions laborals a l’Alcoià i el Comtat.
Dins d’aquest programa es realitzen les següents activitats:

  • Accions Formatives per a l’Ocupació, prenent la forma de qualsevol recurs formatiu a l’ús: Formació en Habilitats Transversals, Formació Ocupacional, Tallers de Formació i Inserció Laboral, Casa d’Oficis, Escoles Tallers, etc.
  • Accions i Programes d’Intermediació Laboral: Acollida, Diagnòstic d’Ocupabilitat, Orientació, Recerca d’Ocupació, Borsa de Treball, Observatoris d’Ocupació, etc.
  • Accions i Programes de Promoció d’Ocupació: creació i sosteniment d’Empreses d’Inserció Socio-Laboral, Formació d’Emprenedors Socials, estudis de viabilitat empresarial d’empreses socials. etc.
  • Accions orientades a l’anàlisi i desenvolupament de models d’inserció sociolaboral col·lectius en situació de risc de marginalitat o exclusió socials; estudi i avaluació de models exitosos, transferibilitat i generalització dels mateixos, etc.
  • Altres accions orientades a la inserció socio-laboral de persones en situació o risc d’exclusió social.

CONTACTE

Novaterra – Ana Valls

667 874 791 | ana@novaterra.org.es

COL·LABORA