La Mancomunitat ha signat un conveni amb la Fundació Novaterra per a la promoció i execució de programes dirigits a fomentar la integració sociolaboral de col·lectius en situació i/o risc d’exclusió social. Dins d’aquest programa es realitzen les següents activitats:

  • Accions Formatives per a l’Ocupació, prenent la forma de qualsevol recurs formatiu a l’ús: Formació en Habilitats Transversals, Formació Ocupacional, Tallers de Formació i Inserció Laboral, Casa d’Oficis, Escoles Tallers, etc.

  • Accions i Programes d’Intermediació Laboral: Acollida, Diagnòstic d’Ocupabilitat, Orientació, Recerca d’Ocupació, Borsa de Treball, Observatoris d’Ocupació, etc.

  • Accions i Programes de Promoció d’Ocupació: creació i sosteniment d’Empreses d’Inserció Socio-Laboral, Formació d’Emprenedors Socials, estudis de viabilitat empresarial d’empreses socials. etc.

  • Accions orientades a l’anàlisi i desenvolupament de models d’inserció sociolaboral de col·lectius en situació de risc de marginalitat o exclusió socials; estudi i avaluació de models exitosos, transferibilitat i generalització dels mateixos, etc.

  • Qualsevol altres accions orientades a la inserció socio-laboral de persones en situació o risc d’exclusió social.