MATERIALS D'IGUALTAT

El Servei d’Igualtat de la Mancomunitat posa a disposició dels municipis, associacions, establiments o col·lectius interessats els següents materials:

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS FESTIUS

ESTABLIMENTS ADHERITS

ASSOCIACIONS ADHERIDES

 

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES. LLENGUATGE INCLUSIU.

PUNT LILA

 

Els municipis poden sol·licitar el punt lila omplint aquest formulari  i enviant-lo a igualtat@lamancomunitat.org .

Els col·lectius, associacions o establiments interessats en adherir-se al protocol d’actuació contra les agressions sexistes poden fer-ho omplint aquest formulari i fent-lo arribar a l’ajuntament del seu municipi.

El voluntariat que participe en el punt lila haurà de signar el compromís de les voluntàries al punt violeta.