El refugi d’animals, ubicat en el terme municipal de Muro, és un dels projectes més importants de la Mancomunitat, ja que respon a les necessitats de les comarques en relació amb l’abandonament d’animals.

Una vegada completat el procés per a l’obertura del refugi, els municipis mancomunats podran gaudir d’un nou espai que comptarà amb totes les infraestructures necessàries per a garantir el benestar dels animals, i que millorarà la situació dels animals abandonats en l’Alcoià i el Comtat, tal com demanaven tant els ciutadans com les associacions i els ajuntaments.

La Diputació Provincial d’Alacant, en l’exercici de 2018, ha concedit una subvenció per a garantir el servei municipal de sanejament del refugi d’animals de la Mancomunitat. 

CONTACTE

ADL Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat

adl@lamancomunitat.org | 965 549 354