La mobilitat que volem per a l’Alcoià i el Comtat: transport a demanda a les zones rurals, més bicicletes i menys cotxes

  • Són algunes de les propostes que es poden trobar a l’informe final del procés participatiu de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat sobre mobilitat sostenible.

  • Les propostes s’agrupen en diferents blocs: mobilitat urbana, mobilitat rural, governança, electromobilitat i mobilitat, economia i societat.

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat va dur a terme en setembre i octubre un procés participatiu sobre mobilitat sostenible a les comarques, del qual s’han extret una sèrie de propostes ciutadanes que defineixen la mobilitat que volem. 

Algunes de les propostes més destacades són les que tenen com a objectiu pal·liar els efectes del despoblament i connectar de manera adequada i sostenible els municipis de menor població amb les capçaleres de comarca i de província. Les persones participants aposten pel transport a demanda, tant en taxi com en autobús, així com per optimitzar la durada de les rutes, millorar la informació disponible i ampliar les opcions de pagament al transport públic. 

D’altra banda, les bicicletes i les bicicletes elèctriques es perfilen com l’alternativa preferida per al transport unipersonal sostenible, això sí, amb infraestructures adequades. D’aquesta manera, es planteja la necessitat de crear un eix ciclista que unisca Alcoi, Cocentaina i Muro, amb connexions amb municipis propers, i fomentar l’ús de la bicicleta posant a disposició bicicletes elèctriques de lloguer a demanda, a més d’aparcaments de bicicletes als nuclis urbans. 

Per tal de millorar la mobilitat urbana, les propostes s’adrecen a la necessitat de donar prioritat a vianants a l’hora de dissenyar les poblacions, eliminant obstacles i millorant l’accessibilitat, i plantejant mesures dissuasives perquè els cotxes no accedisquen als nuclis urbans, fet que passa per l’habilitació d’aparcaments dissuasius i la millora del transport públic als municipis.

Pel que fa a la governança de la mobilitat, es plantegen solucions com la implementació de tarifes planes per al transport comarcal, la visió del transport com a servei públic, i la millora de la informació que s’ofereix i la comunicació sobre els serveis disponibles, tant a nivell digital –amb apps i webs centralitzades que disposen d’informació actualitzada–, com amb tríptics, cartelleria i campanyes publicitàries. 

Les propostes plantejades per les persones assistents han estat consensuades i emmarcades en la metodologia d’escenaris, dels quals l’informe recull les iniciatives considerades com a part de l’escenari Meta –és a dir, possible i desitjable– i l’escenari Utopia –difícilment factible, però desitjable–, per als blocs temàtics de mobilitat urbana, mobilitat rural, governança de la mobilitat, electromobilitat i mobilitat, economia i societat.

El procés participatiu es va dividir en diferents fases: una sèrie de conferències-debat inicials amb experts en la matèria per tal de conéixer opcions al món de la mobilitat i la situació actual i les possibilitats de les comarques, i un debat entre les persones participants per tal d’arribar a consensos sobre les actuacions desitjables a dur a terme.