La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de l’Alcoià i el Comtat, gestionada per la Fundació AEPA, ha treballat enguany amb més de mil joves i adolescents dels diferents municipis de l’Alcoià-Comtat. La principal tasca d’aquest organisme consisteix a oferir informació, orientació, assessorament i prevenció sobre el consum de drogues i altres conductes addictives i la seua problemàtica associada, així com a la promoció d’activitats, programes i campanyes de prevenció de les addiccions en l’àmbit escolar, familiar i comunitari, elaborant i difonent programes i activitats de prevenció.

La UPCCA va ser creada amb l’objectiu de donar suport en matèria de prevenció de conductes addictives a tota la ciutadania, especialment en els municipis de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat que no compten amb aquest servei. Generalment la seua activitat es centra en un servei de treball en grup, adreçat als joves, en centres educatius i escoletes d’estiu, però també ofereix atenció individualitzada i per a famílies.

Durant el curs 2017/2018, s’han realitzat programes i tallers preventius en diferents centres educatius de les localitats de la Mancomunitat, entre els quals destaquen els relacionats amb el consum d’alcohol, cànnabis, joc patològic, noves tecnologies, conducció i consum de substàncies, i finalment sexualitat i consum de substàncies, que han arribat a més de mil joves. En el període vacacional s’ha treballat amb aproximadament 250 menors en les escoletes d’estiu, desenvolupant programes i tallers de foment dels hàbits saludables.

A més, s’han dut a terme campanyes de prevenció comunitària, com les realitzades pel Dia Mundial Sense Tabac, conjuntament amb la UPCCA d’Alcoi i el Departament de Salut d’Alcoi, o la campanya de consum responsable d’alcohol, desenvolupada en els diferents municipis de la Mancomunitat i en els serveis de Bus de la Festa. També, i per tal de fomentar l’oci saludable, es va organitzar una activitat d’oci i temps lliure, realitzant una visita a Terra Mítica en què van participar més de 30 joves de diferents localitats.

En l’àmbit individual i familiar s’ha atés al voltant de vint casos al llarg de l’any. Per tal de donar ferramentes a les famílies per a ser agents preventius davant de les conductes addictives, s’ha participat de forma mensual en programes de ràdio, s’ha divulgat informació en xarxes socials i, a més, s’ha realitzat un taller per a pares titulat ‘Ferramentes per a un bon ús de les noves tecnologies’.

Aquesta unitat de prevenció ha col·laborat amb diferents organismes, com la Unitat Canina de la Policia Local d’Alcoi, els diferents cossos de Policia Local dels municipis, el Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández d’Elx o la societat científica Socidrogalcohol.

L’activitat de la UPCCA ja està programada i en marxa per al curs vigent, en diferents centres educatius de la Mancomunitat de  l’Alcoià i el Comtat, amb la intenció de seguir treballant i fer que les campanyes de prevenció de conductes addictives arriben a la quantitat més gran de joves possible.