BASES PER PARTICIPAR EN EL SORTEIG DE 4 PAQUETS AMB 3 ENTRADES PER AL SAFARI AITANA

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat llança a través de la seua marca turística 20Mils el sorteig de 4 paquets de 3 entrades al Safari d’Aitana, amb l’objectiu de col·laborar amb el Safari d’Aitana, amb CIF B03467461, per a garantir els recursos suficients per mantindre la correcta alimentació i cura dels animals del safari durant l’Estat d’Alarma.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SORTEIG

El sorteig tindrà lloc en les xarxes socials de 20Mils, concretament en la pàgina de Facebook  i el perfil d’Instagram.

Els participants només hauran de comentar a la publicació quina ruta de les que es troben a http://20mils.com/ els agradaria fer i etiquetar a les dos persones amb les quals voldrien fer-la. El sorteig estarà obert durant 10 dies a comptar des del dia següent a la publicació de les Bases i convocatòria en les Xarxes Socials de 20Mils, aixó com en el Tauler d’anuncis electrònic de la Mancomunitat.

SELECCIÓ DE GUANYADORS

Passat el termini de 10 dies, el sorteig es realitzarà de forma aleatòria entre els participants que hagen comentat les publicacions en Instagram o Facebook mitjançant l’aplicació Comment Picker. El llistat de persones guanyadores es farà públic a les mateixes xarxes socials i es sol·licitarà a les mateixes que contacten per missatge privat amb 20Mils per tal d’obtindre les dades personals necessàries per a fer entrega del premi.

TRACTAMENT DE DADES

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat no emmagatzemarà dades personals dels participants, a excepció de les dades personals de les persones guanyadores, nom i DNI, que es transmetran al personal del Safari d’Aitana perquè es puga accedir de forma gratuïta al recinte.