La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat assessora a empreses per a l’elaboració de Plans d’Igualtat

L’assessorament del Departament d’Igualtat és gratuït i permet que les empreses obtinguen el segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats de la Generalitat Valenciana.

La Llei d’Igualtat exigeix a les empreses amb 50 o més treballadors i treballadores disposar d’un Pla d’Igualtat, mentre que la resta de corporacions el poden elaborar de forma voluntària. Per aquesta raó, la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ofereix assessorament gratuït perquè les empreses de les comarques posen en marxa aquesta mesura, amb l’objectiu de seguir promovent la igualtat entre dones i homes.

A més d’oferir aquesta assistència, des de la Mancomunitat s’ha elaborat un tríptic amb informació bàsica al respecte i les preguntes més freqüents que poden sorgir a l’hora de plantejar el Pla d’Igualtat per part d’una empresa. Al material informatiu s’han incorporat les modificacions i canvis reflectits a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com al Reial Decret que regula els plans d’igualtat i el seu registre.

En termes generals, un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures que respon a les necessitats detectades a un organisme en matèria d’igualtat després de realitzar un diagnòstic detallat.

Elaborar el Pla d’Igualtat a una empresa té nombrosos beneficis, entre els quals destaquen la millora de competitivitat, la millora del clima laboral i la major facilitat per a accedir a subvencions, a més de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. Les corporacions obligades que no disposen del pla poden ser sancionades amb una falta greu o molt greu.

Per tant, l’oferta d’aquest servei per part de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat respon a un doble objectiu: seguir avançant per assolir la igualtat real entre dones i homes i donar suport a les empreses de les comarques. 

Per a més informació o sol·licitar l’assessorament del Departament d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat es pot contactar per correu electrònic a igualtat@lamancomunitat.org o al telèfon 689418291.