La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat s’incorpora a la Xarxa Jove i crearà una Àrea de Joventut, en el marc del conveni signat amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) per a desenvolupar, integrar i coordinar polítiques públiques dirigides a la població jove, amb especial incidència en els municipis de menor grandària.

L’Àrea de Joventut de la Mancomunitat treballarà per crear adhesions, sinèrgies i compromisos, tant individuals com col·lectives i institucionals, amb un pla de treball que parteix de l’anàlisi de la situació juvenil al territori. Els objectius del conveni es dirigeixen, principalment, a coordinar i posar en contacte tots els agents involucrats en la intervenció en matèria de joventut per tal de crear xarxes sòlides i que perduren en el temps, així com difondre les accions de l’IVAJ.

Els joves de la Mancomunitat comptaran amb un servei que els permetrà rebre informació juvenil sobre recursos, serveis, activitats o convocatòries tant de la Generalitat com d’altres agents de les comarques. Per tal d’acomplir amb aquesta missió i donar a conéixer el nou servei, serà molt important la realització de campanyes informatives i educatives, així com la programació d’oci educatiu per a joves.

Amb aquestes actuacions, es pretén motivar als joves i articular els col·lectius del territori per tal d’incentivar la seua implicació i col·laboració amb l’IVAJ i entre les pròpies agrupacions. La intenció última és incentivar una joventut protagonista i activa, que treballe per promoure el desenvolupament social i cultural, ja siga mitjançant la creació d’associacions juvenils, la realització d’activitats de voluntariat, els fòrums joves o qualsevol altra forma de participació.