A partir d’aquesta setmana, el servei d’igualtat de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat s’ofereix també als pobles. Banyeres, Benimarfull, L’Orxa, Gorga i Alcoleja poden ja acudir a l’agent d’igualtat, encarregada d’assistir a totes aquelles dones que hagen viscut o estiguen patint agressions sexistes, així com oferir assessorament en relació a estereotips i desigualtats.

El servei està disponible als ajuntaments dels pobles en diferents horaris, que es poden consultar ací.

El principal objectiu és donar visibilitat a la necessitat de prevenció de la violència i treballar per instaurar la igualtat en els diferents municipis. Per tal d’assolir-lo, es proporcionen diferents serveis en relació amb la violència de gènere i la igualtat,  des del disseny i gestió de programes de formació en matèria d’igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, fins a l’orientació sociolaboral, relativa a formació, itineraris professionals i normativa en matèria d’igualtat.

L’agent d’igualtat informa i assessora dones per a la creació d’empreses i millora de l’activitat empresarial i/o autònoma, i també treballa amb empreses d’entitats locals per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat, així com l’avaluació d’aquells que es presenten per a ser visats per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

Contacte: igualtat@lamancomunitat.org

Telèfon: 689 418 291