La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, en col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, ofereix un servei gratuït i confidencial d’informació i assessorament en matèria d’igualtat i prevenció de les violències de gènere integrat per una agent d’igualtat de la Xarxa d’Agents d’Igualtat.

La Igualtat de gènere fa referència a la idea de no discriminació i equitat, és dir, a la igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats de dones i homes i la no discriminació. En aquest sentit, es necessari corregir les desigualtats existents per a poder treballar cap a la igualtat efectiva entre les dones i els homes, atenint-nos a la diversitat (sexual, de gènere, ètnia, raça, funcional, etc.).

L’agent d’igualtat és la professional especialitzada en tasques d’anàlisi i intervenció de situacions discriminatòries per raó de gènere. La seua funció principal és impulsar, dissenyar, coordinar i avaluar actuacions, projectes i polítiques locals encaminades a la consecució de la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones dins del municipi.

Ofereix atenció específica a dones (adolescents, joves i adultes):

  • Informació i assessorament sobre activitats i formació en matèria d’igualtat de gènere
  •  Orientació, assessorament i suport social en matèria de violències de gènere: recursos específics, ajudes i detecció de les agressions sexistes.
  •  Promoció de les relacions de bons tractes i de l’apoderament de les dones
  • Normativa que afavorisca la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
  • Informació sobre associacionisme i creació de xarxes de dones
  • Tallers, formació i sensibilització per a tot tipus de persones y professionals.

Informació a empreses o entitats

  • Informació sobre elaboració de Plans d’Igualtat i el segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”

Atenció en horari de 8h a 15h, itinerant pels municipis de la Mancomunitat. Es recomana contactar prèviament.

 

Pla d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

CONTACTE

MATERIALS

Es posen a disposició de les institucions, associacions o col·lectius diferents materials per a treballar la igualtat: un punt lila, un manual de bones pràctiques i diferents campanyes. Es poden descarregar ací.

COL·LABORA

logo generalitat