BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC DE JOVENTUT.

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat obre una borsa de treball per a contractar un tècnic de joventut en base a la subvenció Suport a la Xarxa Jove de l’IVAJ. 

Les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica de la Mancomunitat en el període de deu dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria.

BASES BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE JOVENTUT