Novaterra troba ocupació a 111 persones de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat en 2021

  • La Fundació Novaterra, dedicada a la inserció sociolaboral, presta els seus serveis a les comarques des de fa cinc anys gràcies a un conveni amb la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, i compta amb el suport de Caixa Popular i Fundación La Caixa.

  • L’objectiu del servei és la inserció sociolaboral de persones en situació de dificultat per a aconseguir ocupació, derivades d’entitats com els serveis socials municipals o diferents associacions. 

El servei de la Fundació Novaterra a l’Alcoià i el Comtat, que es presta des de fa cinc anys gràcies a un conveni amb la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i que, en l’actualitat, compta amb el suport de Caixa Popular i Fundación la Caixa, va trobar ocupació a 111 persones en 2021. 

Es tracta d’un servei que té com a objectiu inserir laboralment a persones que tenen dificultats per a aconseguir una ocupació, derivades d’organismes com els serveis socials municipals. El servei va rebre a 216 persones derivades, de les quals 197 van iniciar l’itinerari d’inserció sociolaboral, el qual consta d’atenció individualitzada, orientació laboral i formació. 

Pel que fa a les característiques de persones ateses, la majoria han estat majors de 45 anys i persones d’entre 30 i 45 anys, encara que també s’ha treballat amb immigrants, joves, persones amb discapacitat o dones víctimes de violència de gènere. Les dones encara requereixen més ajuda a l’hora de trobar ocupació i, de fet, suposen vora el 60% del total de persones ateses. La nacionalitat més habitual és l’espanyola amb molta diferència, amb més del 80% de les atencions, seguida per la marroquina (8%) i, en menor mesura, altres com la colombiana, la dominicana o la romanesa.

Una part important del treball de Novaterra consisteix a donar a conéixer la seua tasca entre les empreses de la zona per tal de comptar amb la seua col·laboració en la contractació de persones amb aquest perfil. En 2021, Novaterra va contactar amb 98 empreses i va gestionar 203 ofertes de treball, la majoria d’elles temporals, però s’ha detectat un augment de les contractacions a jornada completa. Els llocs de treball més demandats per les empreses han estat el personal de magatzem, el personal industrial i el de la neteja.

També s’ha comptat amb la col·laboració de l’IVAJ per tal de desenvolupar actuacions dins el programa Novaterra Jove. Les entitats de la comarca van derivar 33 joves a Novaterra, dels quals es va trobar ocupació a 15, mentre que 17 segueixen amb l’itinerari de la fundació.

A més d’aquestes actuacions, s’han dut a terme actuacions formatives com el Curs de Neteja i Desinfecció en Entorns Educatius o el Curs de Serveis de cuina, neteja i manteniment domèstic, amb una alta taxa de participants contractades en finalitzar. També es van dur a terme cursos per a l’obtenció del carnet de carretonera, d’alfabetització digital i competències digitals, o classes en línia d’espanyol per a immigrants impulsades per la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.