web avalem joves plus emcuju


AVALEM JOVES PLUS MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT

PROGRAMA EMCUJU

La Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat ha resultat beneficiària de la subvenció cofinançada pel fons Social Europeu (FSE), i en concret del programa de LABORA per a l’exercici 2019 denominat EMCUJU -Programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil -Avalem Joves.
Amb este pla, es pretén reduir la desocupació juvenil i donar oportunitat als jóvens que s’incorporen al mercat laboral, a més de millorar la qualitat dels serveis de la Mancomunitat.
L’import concedit a la institució és de 56.961 € per a la contractació, durant un període d’un any de: 1 Tècnic d’Administració General (TAG), que desenvoluparà les funcions d’elaboració d’informes, gestió d’expedients de contractació, subvencions i suport a les funcions pròpies de la gerència de l’Entitat; 1 Tècnic de Turisme, les funcions seran les de gestió i promoció turística al territori de la Mancomunitat juntament amb tasques administratives; i 1 Tècnic d’Administració per a l’àrea de Turisme, que s’encarregarà de la vessant més administrativa relacionada amb el departament de promoció turística.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.