web avalem joves plus emcuju

AVALEM JOVES PLUS MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT

PROGRAMA EMPUJU

La Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat ha resultat beneficiària de la subvenció cofinançada pel fons Social Europeu (FSE), i en concret del programa de LABORA per a l’exercici 2020 denominat EMPUJU -Programa de subvencions destinades a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil -Avalem Joves.
Amb este pla, es pretén reduir la desocupació juvenil i donar oportunitat als jóvens menors de 30 anys a que s’incorporen al mercat laboral, a més de millorar la qualitat dels serveis de la Mancomunitat.
L’import concedit a la institució és de 52.100,40€ per a la contractació, durant un període d’un any de: 1 Agent de Desenvolupament Local  (ADL), que desenvoluparà les funcions d’elaboració d’informes, gestió d’expedients de promoció econòmica i suport a les funcions del departament d’ADL i  1 Tècnic de Turisme, les funcions seran les de gestió i promoció turística al territori de la Mancomunitat.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.