EMPUJU 2022

La Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat ha resultat beneficiària de la subvenció cofinançada pel fons Social Europeu (FSE), i en concret del programa de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació: programa de subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, programa EMPUJU 2022.

L’objectiu del pla és reducir la desocupació juvenil i donar oportunitats als jóvens que s’incorporen al mercat laboral, a la vegada que es milloren els serveis que ofereix la Mancomunitat.

L’import concedit en la subvenció per a l’exercici 2022-2023 és de 67.550,56 €.

Amb aquesta quantitat s’ha contractat durant un any una persona que ocuparà el lloc d’Administratiu.

EXPLUS 2022

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha resultat beneficiària de la subvenció cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) i, en concret, del programa de Labora Servei Valencia d’Ocupació i Formació: Subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals d ela Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

L’objectiu d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, o els seus organismes autònoms, de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat que figuren inscrites com a demandants d’ocupació als Espais Labora de la Generalitat.

L’import concedit a la subvenció per a l’exercici 2022-2023 és de 92.108,88 €.

Amb aquesta quantitat s’ha contractat durant un any a una persona que ocuparà el lloc de Tècnic de Turisme.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.