web avalem joves plus emcujuEMPUJU 2022

La Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat ha resultat beneficiària de la subvenció cofinançada pel fons Social Europeu (FSE), i en concret del programa de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació: programa de subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, programa EMPUJU 2022.

L’objectiu del pla és reducir la desocupació juvenil i donar oportunitats als jóvens que s’incorporen al mercat laboral, a la vegada que es milloren els serveis que ofereix la Mancomunitat.

L’import concedit en la subvenció per a l’exercici 2022-2023 és de 67.550,56 €.

Amb aquesta quantitat s’ha contractat durant un any una persona que ocuparà el lloc d’Administratiu.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.