La Mancomunitat

FORMULARIO DE CONTACTO

Les dades facilitades mitjançant aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer titularitat de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat. La finalitat del fitxer és atendre la qüestió o qüestions plantejades per l’usuari en el formulari. D’acord amb el que es disposa en la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través de la Seu Electrònica de la Mancomunitat i per via postal. Política de Privacitat.