La Mancomunitat està adscrita a la Xarxa d’Oficines d’Informació sobre Rehabilitació d’Habitatges i regeneració de barris per a ciutadans, professionals i empreses del sector, que té com a objectiu fomentar la rehabilitació i regeneració d’habitatges, i el benestar dels seus ocupants.

És un punt d’informació al qual poden acudir els ciutadans que necessiten dur a terme tasques de rehabilitació o renovació, però també s’adreça a professionals, que poden rebre assessorament i formació en matèria de bones pràctiques i normatives vigents. Els principals serveis que s’ofereixen són els següents:

Informació i conscienciació

Planificació de la reforma d’un habitatge o la rehabilitació d’un edifici. Conservació adequada i millores en matèria d’accessibilitat, eficiència energètica o confort acústic.

Finançament i gestió

Informació sobre ajudes econòmiques disponibles: subvencions per a reformar l’interior dels habitatges, renovar elements o instal·lacions o intervenir en els espais comuns per a millorar l’accessibilitat.

Innovació i desenvolupament

Dinamització de la rehabilitació edificatòria i de la renovació urbana.

Formació i ocupació

Formació en matèria de rehabilitació o regeneració urbana adreçada als professionals del sector.

Per a més informació: Pla Renhata (Pla d’acció per a la Rehabilitació i Renovació d’Habitatges)

CONTACTE

ADL Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat

965 549 354 | adl@lamancomunitat.org

COL·LABOREN