BASES GENERALS PER A LA SECCION DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT DE TALLERS D’OCUPACIÓ 2013

Bases generales para la selección del personal (PDF)
Bases generales para la selección de alunmado (PDF)
Nota informativa (PDF)
Relación puestos trabajo (PDF)