LA MANCOMUNITAT APROVA PER UNANIMITAT ELS PRESSUPOSTOS PER A 2018

Ahir 8 de Febrer, la Mancomunitat va aprovar per unanimitat els pressupostos per aquest 2018, que ascendeixen a 730.754,78€.
Una de les apostes clares de l’entitat per a 2018 es la construcció i gestió de l’Alberg d’animals Comarcal dotat amb una partida de 125,000€ i que en el pròxims dies va a començar a la seua licitació. El turisme també es una de les apostes fermes amb 100,000€ de dotació pressupostaria gràcies a que la Mancomunitat és beneficiaria del Pla de Competitivitat Turística.
L’aportació de 5,000€ a l’Associació Somriure també es una de les novetats que inclou l’entitat per aquest any. Cal destacar el servei de transport universitari amb una partida específica de 221,000€ . La promoció econòmica també es una de les apostes important amb al continuïtat del servei amb el CEEI, amb la Fundació Novaterra per la inserció laboral de les persones amb difícil inclusió social, a mes a mes dels premis als emprenedors i la empresa comarcal i la obtenció de diferents ajudes per tal de fomentar l’ocupació.

Manuel Gomicia president de la Mancomunitat «es mostra satisfet per la voluntat de tots els municipis d’anar tots a una i unir esforços per dur endavant tots els serveis que actualment te la Mancomunitat i que abans no tenia. Cal destacar que mostra d’aquesta unió és l’aprovació dels pressupostos ahir al plenari per unanimitat, la qual cosa ens anima més a seguir treballant per els nostres municipis i la prestació de serveis que al fi i al cap es l’essència de l’entitat.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT