JULIOL 2014:

PDF amb les bases i convocatòria procés per a la cobertura, en règim de comisió de serveis, del lloc de treball d’administratiu d’esta Mancomunitat.

BOP 01_07_2014_BASES ADMVO (PDF)

SETEMBRE 2014 (1):

Edictes d’exposició d’aprovació definitiva d’admessos:

Resolució de presidència 34-2014 (PDF)

Resolució de presidència 37-2014 (PDF)

També podeu consultar aquestos documents directament en el “Tauler d’anuncis” de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi.

 

SETEMBRE 2014 (2):

EDICTE Def. TRIBUNAL – RESULTAT FASE A. CONCURS DE MÈRITS (1) (PDF)

També podeu consultar aquest document directament en el “Tauler d’anuncis” de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi.

 

SETEMBRE 2014 (3):

EDICTE Def. TRIBUNAL – RESULTAT FASE B. ENTREVISTA PERSONAL + TOTAL + PROPOSTA SELECCIÓ (PDF)