20130112-022

 

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat és una agrupació de municipis que sumen esforços per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques.

En l’actualitat són 13 els municipis que la composen: Agres, Alcoi, Alcoleja, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, l’Orxa, Millena i Muro, localitats que sumen una població de 91.610 habitants, distribuïts en un territori de 381,45 km².

 

Els principis ètics i valors que ens orienten són:

 • Vocació de servei públic.
 • Consciència de gestió responsable i eficient dels recursos.
 • Capacitat per anticipar-se i adaptar-se als canvis.
 • Proximitat als usuaris.
 • Promoure la col·laboració amb altres institucions públiques i privades.
 • Capacitat de motivar i implicar a les persones que la integren per a treballar amb un objectiu comú.
 • Implicar-se en la millora contínua dels serveis públics.

 

Per tal de millorar els serveis dels quals gaudeixen els ciutadans a les comarques, la Mancomunitat treballa sobre els següents eixos principals:

 • Dinamització de l’activitat econòmica.
 • Promoció de la cultura.
 • Foment de l’educació i la formació.
 • Economia desenvolupada pel turisme.
 • Conservació i polítiques mediambientals.
 • Insfraestructures i comunicacions.

Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis que la composen i les subvencions de diferents organismes públics.

El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors de cada ajuntament). La Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Govern i diverses comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la Mancomunitat.

En l’actualitat, la composició de la Junta de Govern és la següent:

 

En MANOLO GOMICIA GIMÉNEZ (President)

En JOSEP SEMPERE I CASTELLÓ, Alcalde Banyeres de Mariola. (Vicepresident 1r)

Na MARIONA CARBONELL PASCUAL, Regidora de Cocentaina. (Vicepresidenta 2a)

N’AGUSTÍN MARTÍNEZ TORREGROSA, Alcalde de Gaianes.

Na JACQUELINE CERDÀ GARCIA, Alcaldessa de Muro.

En FRANCESC JAUME PASCUAL PASCUAL, Alcalde de l’Alqueria d’Asnar.

 

NORMATIVA

TRESORERIA

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar