Els 12 municipis de les nostres comarques que conformen la Mancomunitat MAC són: