Es tracta d’un programa d’entrenament amb el que et capacitem en el procés de posada en marxa del teu projecte i/o la millora de les tècniques de gestió empresarial si eres una empresa de recent constitució.

Aquest programa s’organitza a través de sessions dinàmiques i de treball en les que els emprenedors disposen d’una plataforma col·laborativa i ferramentes on-line per a compartir coneixements, inquietuds i enriquir el projecte.

Per a més informació: http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=8&n=13326