Curs de Socorrisme que oferiex la Mancomunitat mitjançant una subvenció de la Diputació d’Alacant.