AVALEM JOVES PLUS

 • Contractacions EMCUJU: 3

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 46.318,08.-€
 • Número de contractes: 3
 • Duració del contracte: des del 27 de juliol de 2017 al 26 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Tècnica en Administració General: 1 persona
  • Desenvoluparà les funcions de control de pressupost.
  • Suport a la secretaria-intervenció de l’entitat.
  • Altres tasques pròpies.
 • Enginyer Civil: 1 persona
  • Redacció de projectes propis de la Mancomunitat.
  • Assessorament en temes urbanístics en els municipis mancomunats.
 • Tècnic en Gestió Administrativa: 1 persona
  • Gestió d’expedients.
  • Atenció telefònica.
  • Suport a la gerència.
  • Control d’agenda.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.