Avalem Joves Plus

AVALEM JOVES PLUS MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT

PROGRAMA EMCUJU

La Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat ha resultat beneficiària de la subvenció cofinançada pel fons Social Europeu (FSE), i en concret del programa del SERVEF per a l’exercici 2018 denominat EMCUJU -Programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil -Avalem Joves.
Amb este pla, es pretén reduir la desocupació juvenil i donar oportunitat als jóvens que s’incorporen al mercat laboral. A més de millorar la qualitat dels serveis de la Mancomunitat.
L’import concedit a la institució és de 87.986,40.-€ per a la contractació, durant un període d’un any de: 1 Tècnic Superior en Administració i Finances, que desenvoluparà les funcions d’elaboració d’informes, gestió d’expedients de contractació, subvencions i suport a les funcions pròpies de la gerència de l’Entitat; 1 Diplomat en Turisme, les funcions seran les de gestió i promoció turística al territori de la Mancomunitat juntament amb tasques administratives; 1 Licenciat en Geografia que s’ocuparà de funcions pròpies d’A.D.L.; 1 Llicenciat en Periodisme, les funcions són la gestió i tractament de les xarxes socials, pàgines web, promoció i divulgació d’actuacions turístiques i d’altres serveis de competència de la Mancomunitat; 1 Graduat en Enginyeria Mecànica i Gestor de Projectes amb funcions de gestió de diferents plans desenvolupats per la Mancomunitat.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.