REUNIÓ SOBRE MOSQUIT TIGRE I SALUT
Gestió eficaç de la prevenció i els recursos municipals

Data: 6 de abril de 2016
Lloc
: MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT. C/ Sant Mateu, 3 (Ed. Àgora) ALCOI.
Dirigit a
: Alcaldes i/o regidors
Inscripcions:
Federació Valenciana de Municipis i Provincies, C/ Guillem de Castro, 46 – 1ª Planta, 46001 VALÈNCIA, TEL. 902 24 24 26. avelasco@fvmp.org Fax: 963913902

 

Hora

Intervenció

9.45

Lliurament de documentació

10.00 – 10.15

Inauguració de la Jornada

José Fenollar Belda.

Director del Centro de Salud Pública de Alcoi

Actuacions de salut pública. Paper dels ajuntaments en el control del mosquit tigre

Dr José Vicente Martí Boscà. Coordinador de Sanitat Ambiental, Direcció general de Salut Pública.

Aspectes claus per un adequat control vectorial

Prof. Dr. Ricardo Jiménez Peydró Catedràtic d’Entomologia i Control de Plagues, Universitat de València.

Facultats municipals en la intervenció sobre el control del mosquit tigre

D. Roberto Bermell Meliá. Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Preguntes i debat

12.00

Cloenda de la Jornada

 

Descàrrega del programa: Programa Reunió Alcaldes Alcoi DOCX