Autor: raymartinez

Xarxa OIR

El passat mes de Maig la Mancomunitat va firmar el Conveni amb la Conselleria d’Habitatge i Vivenda per poder entrar dintre de la XARXA OIR (iniciativa de la Generalitat Valenciana) per la qual es pretén donar informació i assessorament a l’àmbit de la rehabilitació ,regeneració del edificis i de conscienciar als ciutadans de la importància de la rehabilitació de les vivendes i com executar-ho adequadament. Així mateix s’informarà de les ajudes existents per a la rehabilitació i regeneració d’edificis( cobertes, façanes, cuines , banys..) i de la legislació vigent per a dur a terme les actuacions en aquesta matèria...

Read More

Fondo Social Europeo

FONDO SOCIAL EUROPEO La Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i El Comtat ha resultado beneficiaria de la subvención cofinanciada por el fondo Social Europeo (FSE), y en concreto del programa del SERVEF para el ejercicio 2017 denominado EMCUJU –Programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil –Avalem Joves. Con este plan, se pretende reducir el desempleo juvenil y dar oportunidad a los jóvenes de que se incorporen al mercado laboral. Además de mejorar la calidad de los servicios de la Mancomunitat. El importe concedido a la institución es de 46.318,08.-€ para la contratación, durante un periodo de un año de: 1 licenciado en Ciencias Políticas, que desarrollará las funciones de control del presupuesto, apoyo a la secretaría-intervención de la entidad y otras propias de técnico de administración general; 1 Ingeniero técnico de obras públicas cuyas funciones serán las de redacción de proyectos propios de la Mancomunitat, asesoramiento en temas urbanísticos en los municipios mancomunados, etc.; 1 Técnico en Gestión Administrativa que se ocupará de gestión de expedientes, atención telefónica, apoyo a la gerencia y control de agenda. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es Unidad Administradora del FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social) http://www.empleo.gob.es/uafse/ FONS SOCIAL EUROPEU La Mancomunitat de Municipis de...

Read More

II Rutes Contacontes

II Ruta de Contacontes de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat La Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat organitzarà una nova edició de la ruta de contacontes en col·laboració amb Escola Valenciana durant els mesos d’estiu i tardor. La ruta va ser un èxit l’any passat, amb vora 2500 assistents. Una prova de l’èxit, segons ha destacat Mariona Carbonell, de l’àrea de Cultura de la Mancomunitat, és que enguany s’hi han afegit més pobles a un programa que uneix la promoció del turisme cultural i la divulgació del patrimoni oral valencià. Les rutes de la Mancomunitat...

Read More

L’Orxa

Situada en el marge dret del riu Serpis, en el cor de la vall de Perputxent, limita al sud amb la serra d’Albureca, al nord amb la serra de la Solana i a l’est amb la serra de la Safor. La major part de les seues terres són de secà, uns dos terços, a causa de l’accidentat relleu del seu terme. A pesar d’això, la seua proximitat a la serra de la Safor li proporciona un índex de pluges anuals superior a la mitjana valenciana. La seua agricultura es basa fonamentalment en oliveres i cirerers. Ametlers, arbres fruiters i...

Read More