Nota de premsa Conselleria Habitatge

Escrito el 8 May 2017

Nota de premsa de la firma de la Mancomunitat  amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, del Conveni per a la Rehabilitació Edificatòria, Regeneració i Renovació Urbana.

NDP CONVENI CONSELLERIA HABITATGE DOCX